(c) 2019 

VIAD delta s.r.o., sídlo: Opatovická 1315/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07776063,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 307408. 

SENIOR LIVES 
centrum péče a ubytování pro seniory

ROUDNICE NAD LABEM

ŠIPKA.png

"S nadějí do budoucnosti"

SENIOR LIVES

CENTRUM PÉČE A DOMOV PRO SENIORY

domov se zvláštním režimem a seniorské apartmány

v Roudnici nad Labem

 

O NÁS

Společnost VIAD delta, s.r.o. realizuje rekonstrukci a výstavbu komplexu centra péče a domova pro seniory v Roudnici nad Labem. Areál projektu je tvořen dvěma budovami pro účel domova se zvláštním režimem se zázemím a jednou budovou se seniorskými apartmány

 
 

DETAILY PROJEKTU

Plánovaná časová

osa projektu

Realizace proběhne na pozemku v Roudnici nad Labem na adrese Špindlerova třída 671. Jedná se o rekonstrukci objektu LDN - bývalého sirotčince, historické budovy z konce 19. století. Hlavní historická budova zůstane navenek v původním stavu a uvnitř dojde k citlivé rekonstrukci dle potřeb domova se zvláštním režimem. Historická budova bude citlivě propojena s nově vybudovaným komplexem domova se zvláštním režimem. V jižní části seniorského areálu je umístěna moderní budova se seniorskými apartmány. Projektový pozemek bude kromě budov a nutných parkovacích stání doplněn v maximální možné míře doplněn volně dostupnými parkovými plochami (travnaté plochy, okrasné keře a stromy).

2020: projektová část | inženýring | udělení stavebního povolení

2021: výstavba | předprodej bytových jednotek pro seniory

2022: kolaudace | zprovoznění a předaní BJ 

Odhadované náklady na realizaci celého projektu se pohybují v řádech dvou set miliónu korun. Projekt bude financován soukromým kapitálem a bankovním financováním

určeným pro development.

Fotodokumentace

současného stavu

historické

novobarokní

budovy

Architekt: Stanislav Plechatý

Výstavba: 1909-1910

Sloh: novobarokní

Lokalita: Purkyňovo náměstí / Roudnice nad Labem

Rozpočet

REALIZACE PROJEKTU

Investor: VIAD delta, s.r.o.

Manažer projektu: VERTU Investments, a.s., BETA 1 DEVELOPMENT s.r.o.

 
 

KONTAKT

Příponínky

Pro jakékoliv otázky, připomínky a komentáře prosím volejte telefon: (+420) 776 868 213 nebo vyplňte následující formulář: 

Kontakt:

BYDLENÍČKO, s.r.o

U Černé Věže 3, 370 01 České Budějovice 

Email: info@seniorlives.cz

Telefon: (+420) 776 868 213

www.bydlenicko.tv

Investor:

VIAD delta s.r.o.

Opatovická 1315/7 
Nové Město, 110 00 Praha 1

"S nadějí do budoucnosti"