(c) 2019 

VIAD delta s.r.o., sídlo: Opatovická 1315/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07776063,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 307408. 

ZDRAVOTNICKÉ BYTY
A ZAŘÍZENÍ

V ROUDNICI NAD LABEM

ŠIPKA.png

"S nadějí do budoucnosti"

SENIOR LIVES

CENTRUM ODBORNÝCH SLUŽEB

pro osoby v důchodovém věku včetně denního stacionáře, lůžkových kapacit a seniorských bytů

v Roudnici nad Labem

 

O NÁS

Společnost VIAD delta, s.r.o. realizuje rekonstrukci, výstavbu komplexního Centra odborných služeb pro osoby v důchodovém věku a návazných zařízení 

v Roudnici nad Labem. Areál projektu je tvořen nejen střediskem zdravotnické péče se zaměřením na seniory, ale i lůžkovou kapacitou a bytovými jednotkami pro aktivní seniory se individualizovanou zdravotní službou. 

 
 

DETAILY PROJEKTU

Plánovaná časová

osa projektu

Realizace proběhne na pozemku v Roudnici nad Labem na adrese Špindlerova třída 671. Jedná se o rekonstrukci objektu LDN - bývalého sirotčince, historické budovy z konce 19. století. Hlavní historická budova zůstane navenek v původním stavu a uvnitř dojde k citlivé rekonstrukci dle potřeb zdravotnického zařízení. Projektový pozemek bude kromě budov a nutných parkovacích stání doplněn v maximální možné míře doplněn volně dostupnými parkovými plochami (travnaté plochy, okrasné keře a stromy).

2020: projektová část | inženýring | udělení stavebního povolení

2021: výstavba | předprodej bytových jednotek pro seniory

2022: kolaudace | zprovoznění a předaní BJ 

Odhadované náklady na realizaci celého projektu se pohybují v řádech stovek miliónu korun. Projekt bude financován soukromým kapitálem a bankovním financováním

určeným pro development.

Fotodokumentace

současného stavu

historické

novobarokní

budovy

Architekt: Stanislav Plechatý

Výstavba: 1909-1910

Sloh: novobarokní

Lokalita: Purkyňovo náměstí / Roudnice nad Labem

Rozpočet

REALIZACE PROJEKTU

Investor: VIAD delta, s.r.o.

Manažer projektu: VERTU Investments, a.s., BETA 1 DEVELOPMENT s.r.o.

 
 

KONTAKT

Příponínky

Pro jakékoliv otázky, připomínky a komentáře prosím volejte telefon: (+420) 776 868 213 nebo vyplňte následující formulář: 

Kontaktní adresa:

BETA1 DEVELOPMENT, s.r.o.

U Černé Věže 3

370 01 České Budějovice 

Email: info@seniorlives.cz

Telefon: (+420) 776 868 213

Sídlo firmy:

VIAD delta s.r.o.

Opatovická 1315/7 
Nové Město, 110 00 Praha 1

"S nadějí do budoucnosti"